Thông điệp hôm nay (Thứ 6, 01/03/2024)

Cho Con Đường Vắng

Cho con đường vắng trong đêm Mùa đông đan sợi tơ mềm theo ta . Lạnh tay ...ướt tóc ...như là! Mắt sương theo dấu đường xa ...ngóng tìm . Cho con đường vắng trong đêm Mà nghe hơi gió uốn mềm vấn vương . Buồn mà nhớ - giận mà thương Tim rơi chiếc lá trên đường ngây thơ . Mình về đường vắng bơ vơ Hỏi em ...ai biết ? bây giờ nơi đâu . Mềm mưa đan sợi chỉ mầu Cho ta vá víu duyên đầu hay chăng ? Cho con đường vắng bao năm ? Thôi ta! thôi nhé giờ hằn nỗi đau Mùa ơi! có biết gì đâu ?

bình luậnCho Con Đường Vắng

Cho con đường vắng trong đêm
Mùa đông đan sợi tơ mềm theo ta .
Lạnh tay ...ướt tóc ...như là!
Mắt sương theo dấu đường xa ...ngóng tìm .

Cho con đường vắng trong đêm
Mà nghe hơi gió uốn mềm vấn vương .
Buồn mà nhớ - giận mà thương
Tim rơi chiếc lá trên đường ngây thơ .

Mình về đường vắng bơ vơ
Hỏi em ...ai biết ? bây giờ nơi đâu .
Mềm mưa đan sợi chỉ mầu
Cho ta vá víu duyên đầu hay chăng ?

Cho con đường vắng bao năm ?
Thôi ta! thôi nhé giờ hằn nỗi đau
Mùa ơi! có biết gì đâu ?
Để em lỡ một nhịp cầu yêu thương .

Cho con đường vắng mù sương
Đợi em qua gió vô thường đi hoang .
Yêu thương xưa đã ngủ ngoan
Trong ta thôi đã vỡ tan cả chiều .

Cho con đường vắng liêu xiêu
Ta xin nhắn lại một điều về đêm .
Đừng mưa nước mắt cho em
Trong ta nắng mới đã lên mất rồi

DK

 

Back to Top