Thông điệp hôm nay (Thứ 5, 18/07/2024)

Ngại gì

Ngại gì mong nhớ theo mưa Buồn tay bụi rớt ... Người chưa trở về . Tình trôi... Đổ tại câu thề Mưa rơi đổ tại ...chiều tê tái buồn . Ngại gì kỷ niệm cô đơn Vai ngoan gánh gió chiều hôm về cùng. Mùa đông còn nhớ người không ? Riêng ta một khoảng nỗi lòng bơ vơ . Ngại gì mong nhớ theo mưa Tay đầy bụi nhớ ...người vừa qua đây . Bâng khuâng một giấc mơ gầy Ngại chi ... Năm tháng từng ngày theo em ...

bình luậnNgại gì

Ngại gì mong nhớ theo mưa
Buồn tay bụi rớt ...
Người chưa trở về .
Tình trôi...
Đổ tại câu thề
Mưa rơi đổ tại ...chiều tê tái buồn .

Ngại gì kỷ niệm cô đơn
Vai ngoan gánh gió chiều hôm về cùng.
Mùa đông còn nhớ người không ?
Riêng ta một khoảng nỗi lòng bơ vơ .

Ngại gì mong nhớ theo mưa
Tay đầy bụi nhớ ...người vừa qua đây .
Bâng khuâng một giấc mơ gầy
Ngại chi ...
Năm tháng từng ngày theo em ...

dk

Back to Top