Thông điệp mới nhất Thứ 3, Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Chiều biển vắng

Đã xa rồi một nỗi nhớ trong anh Chiều lẳng lặng một mình nghe biển hát Sóng gió chưa nguôi giận hờn xô doi cát Bọt ngầu lên tiếng gọi chẳng thành lời . Bay đi đâu năm tháng của ta ơi! Sao không về đây hòa mình bên biển biếc Để cho anh bao nhiêu điều nuối tiếc Vỡ tan tành mảnh kỷ niệm bâng khuâng . Cứ ngỡ rằng còn in lại bước chân Chiều bển vắng xốn xao gió lộng Say mê bên đời hoàng hôn đầy mộng Con sóng vô tình ... Vùi quên dấu yêu thương. Đã xa rồi sao . Chỉ còn anh - biển c

bình luậnChiều biển vắng

Đã xa rồi một nỗi nhớ trong anh
Chiều lẳng lặng một mình nghe biển hát
Sóng gió chưa nguôi giận hờn xô doi cát
Bọt ngầu lên tiếng gọi chẳng thành lời .

Bay đi đâu năm tháng của ta ơi!
Sao không về đây hòa mình bên biển biếc
Để cho anh bao nhiêu điều nuối tiếc
Vỡ tan tành mảnh kỷ niệm bâng khuâng .

Cứ ngỡ rằng còn in lại bước chân
Chiều bển vắng xốn xao gió lộng
Say mê bên đời hoàng hôn đầy mộng
Con sóng vô tình ...
Vùi quên dấu yêu thương.

Đã xa rồi sao .
Chỉ còn anh - biển cồn lên những nỗi vấn vương.
Hồn theo gió hay cánh buồm xa thẳm
Nước mắt rơi một chiều biển mặn
Ngóng mù khơi ai có giữ bên đời ?

DK

Back to Top