Thông điệp mới nhất Thứ 2, Ngày 29 tháng 11 năm 2021

Điệu buồn

Điệu buồn man mác dân ca Ru con nước lớn ...ru ta bồng bềnh . Ru con thuyền mộng lênh đênh Mười hai bến ...biết thác ghềnh nơi nao . Điệu buồn theo khúc ca dao Trăng rơi đáy nước - diều chao cuối trời Ta nghe như đã xa rồi Tiếng ru cánh võng bồi hồi ngày xưa . Cung trầm nặng những cơn mưa Cung thanh tiếng dế mà giờ quên đêm. Hỏi rẳng có nhớ ...hay quên Điệu buồn năm tháng ngủ yên chốn nào

bình luậnĐiệu Buồn

Điệu buồn man mác dân ca
Ru con nước lớn ...ru ta bồng bềnh .
Ru con thuyền mộng lênh đênh
Mười hai bến ...biết thác ghềnh nơi nao .

Điệu buồn theo khúc ca dao
Trăng rơi đáy nước - diều chao cuối trời
Ta nghe như đã xa rồi
Tiếng ru cánh võng bồi hồi ngày xưa .

Cung trầm nặng những cơn mưa
Cung thanh tiếng dế mà giờ quên đêm.
Hỏi rẳng có nhớ ...hay quên
Điệu buồn năm tháng ngủ yên chốn nào .

đk

Back to Top