Thông điệp hôm nay (Thứ 3, 23/04/2024)

Phố đông

Phố buồn lọn tóc mưa đông Mềm vai em buộc nỗi lòng sao nguôi . Mùa buồn nên lá kia rơi Người buồn ... Ai hát một lời ru em ? Phố sầu năm tháng gọi tên Bình yên xa lắm ...tận miền hư vô. Vạt hồn xưa cứ ngẩn ngơ Hồ chơi vơi sóng ... Bao giờ lặng yên ... Phố bâng khuâng giữa vô biên Chia đời mong nhớ biệt biền ...tìm đâu ? Người ơi lọn tóc phai mầu Giọt mưa đông đổ giọt sầu theo mi.

bình luận
Phố Đông


Phố buồn lọn tóc mưa đông
Mềm vai em buộc nỗi lòng sao nguôi .
Mùa buồn nên lá kia rơi
Người buồn ...
Ai hát một lời ru em ?

Phố sầu năm tháng gọi tên
Bình yên xa lắm ...tận miền hư vô.
Vạt hồn xưa cứ ngẩn ngơ
Hồ chơi vơi sóng ...
Bao giờ lặng yên ...

Phố bâng khuâng giữa vô biên
Chia đời mong nhớ biệt biền ...tìm đâu ?
Người ơi lọn tóc phai mầu
Giọt mưa đông đổ giọt sầu theo mi.

ĐK

Back to Top