Thông điệp mới nhất Thứ 3, Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Lại bước trong mưa

Trời tối rồi . Và cũng mây đen Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống Anh rớn lưng. Lạnh . Và vắng. Đã muốn dừng . Nhưng đợi đến bao lâu Anh ngoảnh mặt , nhìn lại phía sau Còn có đâu , một vòng tay ngày ấy Vậy mà anh vẫn đưa vai đón lấy Để che mưa , cho kỷ niệm yên bình . Đường còn dài , và chỉ riêng anh Những cơn mưa, sẽ còn lạnh buốt Có sao đâu . Quen rồi . Anh vẫn bước Dẫu trong mưa , hạnh phúc đã phai nhòa.

bình luận

Lại bước trong mưaTrời tối rồi . Và cũng mây đen
Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống
Anh rớn lưng. Lạnh . Và vắng.
Đã muốn dừng . Nhưng đợi đến bao lâu


Anh ngoảnh mặt , nhìn lại phía sau
Còn có đâu , một vòng tay ngày ấy
Vậy mà anh vẫn đưa vai đón lấy
Để che mưa , cho kỷ niệm yên bình .


Đường còn dài ,  và chỉ riêng anh
Những cơn mưa,  sẽ còn lạnh buốt
Có sao đâu . Quen rồi . Anh vẫn bước
Dẫu trong mưa , hạnh phúc đã phai nhòa.

pby

Nguồn: http://anhsaokhuya.net/diendan/showthread.php?t=7034

Back to Top