Thông điệp mới nhất Thứ 3, Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Cổ tích - thời gian

Tháng năm đó dòng lưu bút ngậm ngùi Em bật khóc tôi cũng buồn rơi lệ Ngày chia tay sẽ mãi là như thế Phút giây này xin nhớ mãi đừng quên. Rồi mai đây mỗi đứa ở mỗi miền Đâu còn nữa hú tìm trong cánh cửa Bỏ cặp sách đùa vui cùng dế lửa Mẹ đánh đòn hai đứa khóc òa lên

bình luận

Cổ tích - thời gian

Tháng năm đó dòng lưu bút ngậm ngùi
Em bật khóc tôi cũng buồn rơi lệ
Ngày chia tay sẽ mãi là như thế
Phút giây này xin nhớ mãi đừng quên.

Rồi mai đây mỗi đứa ở mỗi miền
Đâu còn nữa hú tìm trong cánh cửa
Bỏ cặp sách đùa vui cùng dế lửa
Mẹ đánh đòn hai đứa khóc òa lên

Em khóc đó anh lấy chi để đền
Cỏ may kết thành vòng hoa mơ ước
Sóng vô tư lăn đùa trên mặt nước
Anh bảo rằng - hạt ngọc đó tặng em

Em vu vơ, nũng nịu nói : "Ứ thèm!"
Anh đỏ mặt lấy mây che làn tóc:
"Sao lớn rồi em vẫn như đứa nhóc?"
"Bởi anh à! Em cổ tích thời gian !"

Ha_Nho

Nguồn : http://anhsaokhuya.net/diendan/showthread.php?t=7787&page=7#ixzz1ibQzjgTC

Back to Top