Thông điệp mới nhất Thứ 2, Ngày 29 tháng 11 năm 2021

Chiều hôn

Nép vào phía cuối hoàng hôn Nghiêng nghiêng bóng ngả nụ hôn dại khờ Tưởng là chạm cõi mộng mơ Xa xăm đáy mắt giấu hờ chênh chao Làm sao giấu nổi khát khao Trước ngàn lộng gió ngọt ngào êm trôi Mặt trời lặn xuống bờ môi Đuổi vầng mây nhỏ ngang trôi xa vời Không gian bóng ngả buông lơi Thời gian trôi chậm ru hời tình ta Bên nhau chẳng ngại vời xa Ngàn năm chiều xuống vẫn là hoàng hôn!

bình luận

Chiều hôn!

Nép vào phía cuối hoàng hôn
Nghiêng nghiêng bóng ngả nụ hôn dại khờ
Tưởng là chạm cõi mộng mơ
Xa xăm đáy mắt giấu hờ chênh chao

Làm sao giấu nổi khát khao
Trước ngàn lộng gió ngọt ngào êm trôi
Mặt trời lặn xuống bờ môi
Đuổi vầng mây nhỏ ngang trôi xa vời

Không gian bóng ngả buông lơi
Thời gian trôi chậm ru hời tình ta
Bên nhau chẳng ngại vời xa
Ngàn năm chiều xuống vẫn là hoàng hôn!

Hồng xanh.

Back to Top