Thông điệp hôm nay (Chủ nhật, 26/05/2024)

Bến mơ

Bến mơ nào mà chẳng đẹp như mơ Thuyền đi xa vẫn nhớ về bến cũ Dù sóng to hay là mùa nước lũ Vẫn muốn về thăm bến đỗ ngày xưa... Miền thương ơi bao kỷ niệm chiều mưa Khi nhắc đến lại tràn dâng nỗi nhớ Tình yêu đó cũng như là hơi thở Suốt cuộc đời ta vẫn nghĩ về nhau !!! Dù cuộc đời có lẫn lộn vàng thau Trắng đen một màu theo đi khắp ngả

bình luận
Bến mơ nào mà chẳng đẹp như mơ
Thuyền đi xa vẫn nhớ về bến cũ
Dù sóng to hay là mùa nước lũ
Vẫn muốn về thăm bến đỗ ngày xưa...

Miền thương ơi bao kỷ niệm chiều mưa
Khi nhắc đến lại tràn dâng nỗi nhớ
Tình yêu đó cũng như là hơi thở
Suốt cuộc đời ta vẫn nghĩ về nhau !!!

Dù cuộc đời có lẫn lộn vàng thau
Trắng đen một màu theo đi khắp ngả
Dù thời gian có trôi đi vội vã
Mảnh gép đi tìm cũng sẽ lại gặp nhau


Tháng 12-2012 nvbao

Back to Top