Thông điệp hôm nay (Thứ 6, 01/03/2024)

Đâu là nửa vầng trăng

Ai thả vầng trăng Xuống dòng sông nhỏ Lăn tăn sóng thầm Vỗ bờ cây cỏ Một lời than thở Chực nói thành câu ... Bây giờ đi đâu về đâu ? Dòng sông cỏ úa một mầu trăng non. Còn thương sao chẳng chịu tròn Uốn cong lưỡi hái gối chòm sao đêm. Nửa lời thôi lại lãng quên Cho vàng con sóng...tìm em vỗ bờ. Xa nhau từ bấy đến giờ Nhớ ơi sao quá dại khờ...trẻ con. Vầng trăng tuổi vẫn còn non Và em tuổi vẫn còn son một thời!

bình luận
Rơi Một Vầng Trăng

Ai thả vầng trăng
Xuống dòng sông nhỏ
Lăn tăn sóng thầm
Vỗ bờ cây cỏ

Một lời than thở
Chực nói thành câu ...

Bây giờ đi đâu về đâu ?
Dòng sông cỏ úa một mầu trăng non.

Còn thương sao chẳng chịu tròn
Uốn cong lưỡi hái gối chòm sao đêm.

Nửa lời thôi lại lãng quên
Cho vàng con sóng...tìm em vỗ bờ.

Xa nhau từ bấy đến giờ
Nhớ ơi sao quá dại khờ...trẻ con.

Vầng trăng tuổi vẫn còn non
Và em tuổi vẫn còn son một thời!

Đêm vàng bên lở bên bồi
Nhìn xa xăm phía ngậm ngùi nhớ mong...

Đâu là ngóng ?
Đâu là trông ?
Đâu là khuyết một nỗi lòng chơi vơi!

Vầng trăng ai đã đánh rơi
Dòng sông ơi giữ giùm người giấc mơ!


Trích: Hạ Cuối _ Trường Xưa - Đất Khách
Link: http://anhsaokhuya.net/diendan/showthread.php?p=36970

Back to Top