Thông điệp mới nhất Chủ nhật, Ngày 24 tháng 10 năm 2021

Tìm anh trong nỗi nhớ!

Vẫn có một lần em khẽ nhắc tên anh Trong nỗi nhớ chưa kịp hòa nỗi nhớ Tháng năm trôi, mà lòng mình cách trở Em dặn lòng, nhớ ít thế thôi em! Vẫn có một lần nối nhớ rất dịu êm Như con sóng không vỗ hoài bờ cát Gió chiều nay cuộn hương xưa ngào ngạt Cuốn vào lòng thoang hoải một triền môi Và nhớ mãi một chiều, nỗi nhớ mồ côi Gọi cả không gian kiếm tìm anh chẳng thấy Anh ở đâu? Để lòng như thế vậy? Tiếng côn trùng... vọng khát đến cô liêu!

bình luận

Tìm anh trong nỗi nhớ!Vẫn có một lần em khẽ nhắc tên anh
Trong nỗi nhớ chưa kịp hòa nỗi nhớ
Tháng năm trôi, mà lòng mình cách trở
Em dặn lòng, nhớ ít thế thôi em!

Vẫn có một lần nối nhớ rất dịu êm
Như con sóng không vỗ hoài bờ cát
Gió chiều nay cuộn hương xưa ngào ngạt
Cuốn vào lòng thoang hoải một triền môi

Và nhớ mãi một chiều, nỗi nhớ mồ côi
Gọi cả không gian kiếm tìm anh chẳng thấy
Anh ở đâu? Để lòng như thế vậy?
Tiếng côn trùng... vọng khát đến cô liêu!

Hồng Xanh!


Nguồn: http://anhsaokhuya.net/diendan/showthread.php?t=9641

Back to Top