Thông điệp hôm nay (Chủ nhật, 26/05/2024)

Tương tư

Từ khi mỗi đứa một nơi Tương tư giấu vội, thơ rơi đượm buồn Đứng nhìn ký ức nhiều hơn Tự thương cái thửa giận hờn vu vơ Ước giờ này trong giấc mơ Có em gục mái đầu hờ vào anh Rượu nồng cạn với đêm thanh Để quên đi mộng chẳng thành trong nhau Thời gian tóc sợi đổi màu Bàn tay xưa đã vò nhàu khói sương Em đi về cuối con đường Mình anh đứng giữa vấn vương một đời!

bình luận

Tương tư 

Từ khi mỗi đứa một nơi
Tương tư giấu vội, thơ rơi đượm buồn
Đứng nhìn ký ức nhiều hơn
Tự thương cái thửa giận hờn vu vơ

Ước giờ này trong giấc mơ
Có em gục mái đầu hờ vào anh
Rượu nồng cạn với đêm thanh
Để quên đi mộng chẳng thành trong nhau

Thời gian tóc sợi đổi màu
Bàn tay xưa đã vò nhàu khói sương
Em đi về cuối con đường
Mình anh đứng giữa vấn vương một đời!

Nguồn: http://anhsaokhuya.net/diendan/showthread.php?t=9687

Back to Top