Thông điệp hôm nay (Thứ 3, 23/04/2024)

Ngẩn ngơ

Mong manh những hạt mưa rào Giọt cao giọt thấp... Giọt nào nhớ thương Giọt nào trên tóc vấn vương? Giọt nào vai áo ...sân trường em đi? Giọt bình yên khóc chia ly Giọt rơi vội vã tìm gì đất nâu ? Giọt buồn cho phút xa nhau Hẹn hò thôi nhé ... Hai đầu cách xa... Giọt nào khắc khoải riêng ta Rơi trên mắt để ngỡ là...lung linh Mong manh những phút lặng thinh ...Người ơi xa nhé...để mình ngẩn ngơ.

bình luận
Ngẩn Ngơ

Mong manh những hạt mưa rào
Giọt cao giọt thấp...
Giọt nào nhớ thương
Giọt nào trên tóc vấn vương?
Giọt nào vai áo ...sân trường em đi?

Giọt bình yên khóc chia ly
Giọt rơi vội vã tìm gì đất nâu ?
Giọt buồn cho phút xa nhau
Hẹn hò thôi nhé ...
Hai đầu cách xa...

Giọt nào khắc khoải riêng ta
Rơi trên mắt để ngỡ là...lung linh
Mong manh những phút lặng thinh
...Người ơi xa nhé...để mình ngẩn ngơ.

đk

Trích từ: Hạ Cuối _ Trường Xưa - Đất Khách : http://anhsaokhuya.net/diendan/showthread.php?p=36171

Back to Top