Thông điệp hôm nay (Thứ 6, 22/09/2023)

Thời gian vô tội

Nhắc làm gì vì người đã ra đi Nhớ làm chi, khi người ta quên hết Ân tình xưa, chỉ như là bụi cát Kỷ niệm giờ như ngọn gió mong manh Vì sao người đỗ lỗi cho thời gian Khi thời gian, có tội tình gì chứ Vì sao người người, nỡ quên đi tất cả Mà chẳng bao giờ chấp nhận mình sai

bình luận

Thời gian vô tội

Nhắc làm gì vì người đã ra đi

Nhớ làm chi, khi người ta quên hết

Ân tình xưa, chỉ như là bụi cát

Kỷ niệm giờ như ngọn gió mong manh


Vì sao người đỗ lỗi cho thời gian

Khi thời gian, có tội tình gì chứ

Vì sao người người, nỡ quên đi tất cả

Mà chẳng bao giờ chấp nhận mình sai


Đừng đổ lỗi cho thời gian bạn nhé

Vì thời gian chỉ là cớ thương đau

Đừng trách tôi, bởi vì tôi đã nói

Bạn ko còn như ngày trước nữa đâu

Nguồn: http://anhsaokhuya.net/diendan/showthread.php?t=302

Back to Top