Thông điệp hôm nay (Thứ 6, 01/03/2024)

Lá rụng chiều thu

Lòng đành vương gió vậy sao Chiều thu rụng xuống đã bao lá vàng Tìm đâu cho thấy thời gian Nơi bàn tay đã lỡ mang, đợi chờ Cách ngăn đâu đã phai mờ Đường xưa không biết lá giờ có rơi ?

bình luận


Lá rụng chiều thu


Lòng đành vương gió vậy sao
Chiều thu rụng xuống đã bao lá vàng
Tìm đâu cho thấy thời gian
Nơi bàn tay đã lỡ mang, đợi chờ
Cách ngăn đâu đã phai mờ
Đường xưa không biết lá giờ có rơi ?
pby

Nguồn : http://anhsaokhuya.net/diendan/showthread.php?p=80555#post80555

Back to Top