Thông điệp hôm nay (Thứ 6, 01/03/2024)

Mưa...

Mưa rơi về đâʹt sao đành Ta hoang vu gió hoá thành hư vô . Mưa rơi về biển lời thơ Hồn ta theo biển bến bờ chông chênh. Tháng ngày lướt nhẹ buồn tênh Người xưa còn mãi mông mênh hẹn hò ... Mưa rơi ...rơi bây ʹ đến giờ Để ta ngơ ngân giấc mơ một mình ...

bình luận


Bên ngoài khung cửa mùa mưa
Nghiêng nghiêng một bóng dáng xưa trở về .
Phải em...hay chỉ cơn mê ?
Hay mong manh gió gọi về mong manh.

Mưa rơi về đất sao đành
Ta hoang vu gió hoá thành hư vô .
Mưa rơi về biển lời thơ
Hồn ta theo biển bến bờ chông chênh.

Tháng ngày lướt nhẹ buồn tênh
Người xưa còn mãi mông mênh hẹn hò ...
Mưa rơi ...rơi bây ʹ đến giờ
Để ta ngơ ngân giấc mơ một mình ...

datkhach_84
Nguồn: Sáng tác thơ của thành viên ASK

Back to Top