Thông điệp hôm nay (Thứ 6, 01/03/2024)

Vô đề (hn)

Rồi một ngày mưa đi, nắng đi Lời tự tình tan mất Ta chẳng còn gì trong tay À, còn khổ đau chất ngất Ta những tưởng lần đau đó là lần đau chót Nhưng người lại bỏ ta đi Trái tim bội bạc Giọt nước mắt này trong vắt Cho thêm lần đau thương

bình luận


Rồi một ngày mưa đi, nắng đi
Lời tự tình tan mất
Ta chẳng còn gì trong tay
À, còn khổ đau chất ngất

Ta những tưởng lần đau đó là lần đau chót
Nhưng người lại bỏ ta đi
Trái tim bội bạc
Giọt nước mắt này trong vắt
Cho thêm lần đau thương

Rồi thì mặc mưa phai, nắng phai
Ta chẳng cần ai đến nữa
Những người tình như gió qua khe cửa
Có bao giờ bền lâu...

ha_nho

Back to Top