Thông điệp hôm nay (Thứ 6, 01/03/2024)

Vô đề (Chờ đợi)

Người đến từ đâu, ta không cần biết Ta chỉ cần người đón gió cùng ta Liệu có được không, hay là xa xôi quá Một chút bâng khuâng nắng nhạt nhòa !

bình luận


Người đến từ đâu, ta không cần biết
Ta chỉ cần người đón gió cùng ta
Liệu có được không, hay là xa xôi quá
Một chút bâng khuâng nắng nhạt nhòa !=========== 
Về đâu nơi cuối đường xa
Khi bao mưa gió đã qua lối mòn
Buồn thiu đêm vắng chờ mong
Tay ai gom hết khoảng không cuối trời
Còn đây bóng tối mà thôi
Bao nhiêu thương nhớ chôn vùi tháng năm.


Nguồn: Diễn đàn ASK

Back to Top