Thông điệp mới nhất Thứ 3, Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Ngắm trăng (nvbao)

Trăng ơi trăng ở nơi nào Mà sao không toả sáng vào trang thơ ? Trời xanh chắc có mây mờ Che đi trăng tỏ bao giờ hiện ra? Ước gì cơn gió đi qua

bình luận


Trăng ơi trăng ở nơi nào
Mà sao không toả sáng vào trang thơ ?
Trời xanh chắc có mây mờ
Che đi trăng tỏ bao giờ hiện ra?
Ước gì cơn gió đi qua
Xua mây đen để trăng hoà vào thơ
Ngắm trăng thành kẻ ngẫn ngơ
Ngẩng đầu nghiêng mặt thẫn thờ mà chi
Trăng ơi sao chẳng nói gì ?
Để ta như kẻ tình si một thời

nvbao

Back to Top