Thông điệp mới nhất Thứ 2, Ngày 29 tháng 05 năm 2023

Bến xưa

Nỡ đành bỏ mặc dòng sông Nắng in loang bóng nước hồng phù sa Bên bồi bên của người ta Mình riêng bên lở biết là cô đơn . Cách nhau chỉ những giận hờn Không thuyền nên sóng chập chờn nối nhau . Em này có biết ta đâu Đồng xanh cánh gió ngập mầu biếc xanh.

bình luận
Bến xưa

Nỡ đành bỏ mặc dòng sông
Nắng in loang bóng nước hồng phù sa
Bên bồi bên của người ta 
Mình riêng bên lở biết là cô đơn .
Cách nhau chỉ những giận hờn
Không thuyền nên sóng chập chờn nối nhau .
Em này có biết ta đâu
Đồng xanh cánh gió ngập mầu biếc xanh.
Người ơi bỏ mặc sao đành
Tiếng thương theo sáo chòng chành trời cao
Lời yêu thương những vì sao
Đêm buông tiếng dế lễ nào em quên
Người ơi phố thị đèn lên
Trăng xưa có sáng như đêm thủa nào
Có thơm hương lúa ngọt ngào
Hay đêm son phấn hay cao gót giầy ?
Em này thả gió về tay
Thương anh hoa cỏ bay đầy bến sông .
Vẫn nguyên con sóng giận hờn
Lở - bồi, trong - đục vẫn còn có nhau .
Không còn khoảng cách gì đâu
Bến xưa đò đã quay đầu...bến xưa ...


dk

Nguồn: http://anhsaokhuya.net/diendan/showthread.php?p=81351

Back to Top