Thông điệp mới nhất Thứ 2, Ngày 29 tháng 05 năm 2023

Kệ Nhé Mùa Bay

Giống lắm Giống mùa thu thật đấy Trời chiều nay bỗng thấy heo may Có lá rơi đầy bên những hàng cây Có một chút chơi vơi Miên man theo gió ... Tình yêu của ta ơi Bây giờ như con đường bỏ ngỏ Cứ thênh thang ...chẳng có điểm cuối cùng . Tình yêu của ta ơi... có như là hoa cỏ ? Nỡ úa tàn khi chút gió thu không ...

bình luận


Giống lắm
Giống mùa thu thật đấy
Trời chiều nay bỗng thấy heo may
Có lá rơi đầy bên những hàng cây
Có một chút chơi vơi
Miên man theo gió ...

Tình yêu của ta ơi
Bây giờ như con đường bỏ ngỏ
Cứ thênh thang ...chẳng có điểm cuối cùng .
Tình yêu của ta ơi... có như là hoa cỏ ?
Nỡ úa tàn khi chút gió thu không ...

Giống lắm đấy chiều nay như giăng mắc
Lất phất mưa bay ...mùa cũng bay bay...
Trái tim mình nghiêng về nơi xa lắc
Mà sao ta quanh quẩn mãi nơi này ...

Thôi mùa nhé mùa đừng rơi chiếc lá
Để heo may chẳng muốn trở về
Thôi ta nhé đừng mơ tên phố lạ
Để mai này và mãi mãi cơn mê .

Trời chiều nay giống mùa thu thật đấy !
Lối ta về mưa cứ nghiêng nghiêng
Khép đôi mắt kệ mùa bay như vậy
Để lòng ta một chút ...dịu hiền .

Back to Top