Thông điệp hôm nay (Chủ nhật, 26/05/2024)

Nỗi Buồn

Chiều hoàng hôn màu tím In trong đáy mắt em Có nỗi buồn sâu thẳm Mà không thể gọi tên. Nỗi buồn từ ngọn gió, Nỗi buồn tại đám mây, Từ tuổi thơ còn lại , Hay cuộc đời đang xây?

bình luận

Nỗi Buồn

Chiều hoàng hôn màu tím
In trong đáy mắt em
Có nỗi buồn sâu thẳm
Mà không thể gọi tên.

Nỗi buồn từ ngọn gió,
Nỗi buồn tại đám mây,
Từ tuổi thơ còn lại ,
Hay cuộc đời đang xây?

Dòng thời gian hối hả
Nỗi buồn chạy lên mây
Khi màn đêm trở lại
Nỗi buồn lại bao vây !

Anh muốn là ngọn gió
Xua đi những đám mây
Anh muốn là cành cây
Cong mình chịu gió thổi

Ngược thời gian nông nổi
Tìm về miền tuổi thơ
Giữ nỗi buồn ở lại
Để em về trong mơ…

8/2013-nvbao

Sáng tác thành viên

Back to Top