Thông điệp hôm nay (Thứ 5, 18/07/2024)

Kiếp thân bé nhỏ

Ta muốn làm một loài hoa cỏ dại Sớm nở ra rồi tối đến lại tàn Chẳng ưu tư, và cũng chẳng muộn phiền Chẳng nhớ ai, cũng chẳng làm ai khổ Tôi muốn làm một loài hoa bé nhỏ Chẳng cần đời, đời cũng chẳng cần hoa Chỉ mong sao sống cho hết ngày qua Sống cho hết một kiếp đời phẳng lặng

bình luận

Kiếp thân bé nhỏ

Ta muốn làm một loài hoa cỏ dại
Sớm nở ra rồi tối đến lại tàn
Chẳng ưu tư, và cũng chẳng muộn phiền
Chẳng nhớ ai, cũng chẳng làm ai khổ


Tôi muốn làm một loài hoa bé nhỏ
Chẳng cần đời, đời cũng chẳng cần hoa
Chỉ mong sao sống cho hết ngày qua
Sống cho hết một kiếp đời phẳng lặng


Cũng mang danh :sinh ra, một số phận
Vậy mà tàn, mà nở có ai hay
Sống hôm nay chẳng biết đến ngày mai
Chẳng biết đến rằng đời vui hay khổ
Khi sinh ra quá âm thầm bé nhỏ
Khi úa tàn cũng lặng lẽ cô đơn

Nguồn: AnhSaoKhuya.Net

Back to Top