Thông điệp mới nhất Thứ 2, Ngày 29 tháng 11 năm 2021

Tại ai ?

Vì sao anh lại ra đi Tại người con gái xuân thì hơn em? Tại lời nói dối thành quen Hay tại đổi trắng thay đen lâu rồi? Đừng xin lỗi nhé người ơi Chỉ làm buồn khổ đây vơi ngập tràn Lòng người sao cứ đa mang Để tình muôn nỗi trái ngang hới người Thôi đành nuốt giọt lệ rơi

bình luận
Vì sao anh lại ra đi
Tại người con gái xuân thì hơn em?

Tại lời nói dối thành quen
Hay tại đổi trắng thay đen lâu rồi?

Đừng xin lỗi nhé người ơi
Chỉ làm buồn khổ đây vơi ngập tràn

Lòng người sao cứ đa mang
Để tình muôn nỗi trái ngang hới người

Thôi đành nuốt giọt lệ rơi
Quên đi ngày tháng một thời đã qua…

Nvbao 7/12 /2013
Nguồn: sáng tác thơ của thành viên

Back to Top