Thông điệp mới nhất Thứ 6, Ngày 22 tháng 10 năm 2021

Trách chi người ta

Trách chi người , vì người cũng như ta Vốn không yêu, làm sao mà ép nổi Trách chi người , vì người đâu có lỗi Có oán hoàn, xin đổ tại nhân gian

bình luận

 

Trách chi người ta

 

Trách chi người , vì người cũng như ta

Vốn không yêu, làm sao mà ép nổi

Trách chi người , vì người đâu có lỗi

Có oán hoàn, xin đổ tại nhân gian

 

Trời se duyên, gieo nghịch cảnh trái ngang

Nguyền duyên kiếp, trong muôn ngàn bể khổ

Đời chúng ta , sinh ra trong nỗi nhớ

Nên tình buồn, đâu phải bởi do ai

 

Trách chi người, người có lỗi gì đây

Chỉ trách ta, sao nặng tình thương nhớ

Vẫn biết rằng, yêu người không kết quả

Mà sao ta, vẫn buộc trái tim mình

2008

Nguồn: http://anhsaokhuya.net/diendan/showthread.php?t=161

Back to Top