Thông điệp hôm nay (Thứ 3, 05/12/2023)

Thu sang

Heo may lành lạnh báo thu sang Khóm Cúc vườn ai đã điểm vàng Mặt nước lăn tăn cơn gió nhẹ Bầu trời xanh thẳm áng mây quang Vo ve giàn mướp Ong tìm mật Ríu rít trên không Sếu gọi đàn Khăn tím đợi ai em gái nhỏ Hay chờ anh tới đón thu sang

bình luận
Heo may lành lạnh báo thu sang
Khóm Cúc vườn ai đã điểm vàng
Mặt nước lăn tăn cơn gió nhẹ
Bầu trời xanh thẳm áng mây quang
Vo ve giàn mướp Ong tìm mật
Ríu rít trên không Sếu gọi đàn
Khăn tím đợi ai em gái nhỏ
Hay chờ anh tới đón thu sang.
Nvbao 14/8/2014


Back to Top