Thông điệp hôm nay (Thứ 6, 01/03/2024)

Đường mưa

Ngoài trời lấp phất mưa xuân Con đường em bước đang gần bỗng xa Đường trơn mưa bụi nhạt nhòa Mặc mưa gió rét tan ca em về… Hạt rơi trên mái tóc thề Hạt vương trên trán lạnh tê lòng buồn Chiếc ô che giọt mưa tuôn Làm sao che được nỗi buồn trong em ?

bình luận
Ngoài trời lấp phất mưa xuân
Con đường em bước đang gần bỗng xa
Đường trơn mưa bụi nhạt nhòa
Mặc mưa gió rét tan ca em về…

Hạt rơi trên mái tóc thề
Hạt vương trên trán lạnh tê lòng buồn
Chiếc ô che giọt mưa tuôn
Làm sao che được nỗi buồn trong em ?

Đường xa, mưa cũng thành quen
Nắng mưa vất vả tối đêm quản gì
Vì đời em vẫn phải đi
Bao năm sự nghiệp biết khi nào dừng ?

Trời xanh đừng có mưa giông
Hãy đem nắng tỏa thơm nồng hương hoa
Cho đường đầy nắng em qua
Líu lo chim hót chan hòa cùng em!

Nvbao 28-2-2014
Link diễn đàn: http://anhsaokhuya.net/diendan/threads/43977-Duong-mua

Back to Top