Thông điệp hôm nay (Chủ nhật, 26/05/2024)

Người Xưa Về Phố

Này người trở lại phố xưa Cho ta xin mảnh trăng vừa đánh rơi Lòng bâng khuâng tiếng ru hời Tuổi thơ xa tận cuối trời còn đâu ! Phố buồn ai đã tìm nhau ? Đèm đêm leo lét mảng mầu cô đơn . Người về phố có vui hơn Hay buông một tiếng nhạc buồn xuống vai ? Người ơi năm tháng trải dài Nhắn cho phố nhỏ một mai ... ta về

bình luận
Người Xưa Về Phố


Này người trở lại phố xưa
Cho ta xin mảnh trăng vừa đánh rơi
Lòng bâng khuâng tiếng ru hời
Tuổi thơ xa tận cuối trời còn đâu !

Phố buồn ai đã tìm nhau ?
Đèm đêm leo lét mảng mầu cô đơn .
Người về phố có vui hơn
Hay buông một tiếng nhạc buồn xuống vai ?

Người ơi năm tháng trải dài
Nhắn cho phố nhỏ một mai ... ta về

Back to Top