Thông điệp mới nhất Thứ 3, Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Bạn ơi

Ở nơi nào bạn có hiểu cho Ở nơi đây mình luôn nhớ bạn Từng phút giây, tháng ngày kỷ niệm Suốt cuộc đời mình sẽ không quên Dẫu bây giờ mỗi đứa một phương Dẫu ngày mai không còn gặp lại Nhưng mỗi đêm vẫn thầm ngóng đợi Tự đáy lòng gọi hai tiếng bạn ơi !

bình luận

Bạn ơi !

Banh muốn mình phải nói gì đây
Khi từ nay không còn gặp nữa
Kỷ niệm xưa xa rời tât cả
Bạn đâu rồi, bạn cũng ra đi

Ở nơi nào bạn có hiểu cho
Ở nơi đây mình luôn nhớ bạn
Từng phút giây, tháng ngày kỷ niệm
Suốt cuộc đời mình sẽ không quên

Dẫu bây giờ mỗi đứa một phương
Dẫu ngày mai không còn gặp lại
Nhưng mỗi đêm vẫn thầm ngóng đợi
Tự đáy lòng gọi hai tiếng bạn ơi !

( KTC Thân tặng my friends)

Nguồn: http://anhsaokhuya.net/diendan/showthread.php?t=302

Back to Top