Thông điệp hôm nay (Thứ 5, 18/07/2024)

Chẳng lẽ, tôi mất bạn rồi sao ?

Bạn nói rằng sẽ ở bên tôi Và cùng tôi, vui buồn chia sẻ Bạn nói rằng, dù ngày mai cách trở Nhưng bọn mình sẽ vẫn ở bên nhau Vậy mà giờ, bạn đang ở nơi đâu Có hiểu được những lời tôi muốn nói Vậy mà giờ, con đường ta hai lối Có biết rằng, tôi nhớ bạn hay ko?

bình luận
Chẳng lẽ, tôi mất bạn rồi sao ?

 
Bạn nói rằng sẽ ở bên tôi

Và cùng tôi, vui buồn chia sẻ

Bạn nói rằng, dù ngày mai cách trở

Nhưng bọn mình sẽ vẫn ở bên nhau

Vậy mà giờ, bạn đang ở nơi đâu

Có hiểu được những lời tôi muốn nói

Vậy mà giờ, con đường ta hai lối

Có biết rằng, tôi nhớ bạn hay ko?

Bạn thân ơi, bởi ngày tháng qua nhanh

Hay bởi bạn đã ko còn như trước

Bạn quên tôi, hay là tôi quên hết

Để từng ngày, tan nát cõi lòng đau

Những dòng tin tôi gửi bạn từ lâu

Cho đến nay chưa một lần đáp lại

Người ra đi, còn một người mãi đợi

Đâu mất rồi, người bạn của ngày xưa

Tháng ngày qua, chẳng lẽ chỉ như mơ

Và người bạn, chỉ như là giấc mộng

Bạn thân ơi, tôi luôn cần có bạn

Chẳng lẽ nào tôi mất bạn rồi sao ?
 
(2006- Gửi tặng một người bạn: Tuổi thơ đã trôi qua rồi)

Back to Top