Thông điệp hôm nay (Thứ 7, 15/06/2024)

Vọng hè

Ừ thì dại, lỡ mấy lần ấp ứ Một tiếng yêu, cà lăm mãi đến giờ... Người rũ áo, xác hè tung gió bụi Dặm đường ta bạt mạng giọng ve sầu Chỉ nhận ra mình sau mỗi cơn giông Khi câu thơ ướt cùng những chiều mưa chợt đi chợt đến Khi cái nắng đã quay đầu nức nở Em ở đâu phía cuối một ngày hè?

bình luận
Ta gom tiếng ve rãi cho đầy tuổi nhớ
Nào những hè qua chưa mấy dạo say hè
Lòng bỡ ngỡ như hồi vừa rộ phượng
Em áo dài hiu hút mấy trời sương

Ừ thì dại, lỡ mấy lần ấp ứ
Một tiếng yêu, cà lăm mãi đến giờ...
Người rũ áo, xác hè tung gió bụi
Dặm đường ta bạt mạng giọng ve sầu

Chỉ nhận ra mình sau mỗi cơn giông
Khi câu thơ ướt cùng những chiều mưa chợt đi chợt đến
Khi cái nắng đã quay đầu nức nở
Em ở đâu phía cuối một ngày hè?

Cứ dắt tay mình chạy cho kịp thời gian
Cho kịp áo cơm không phân chia mấy mùa, mưa - nắng
Rồi mỗi độ xác ve cháy lòng từ đáy mắt
Lại nghe hè đồng vọng một niềm riêng...

( Nguyễn Thành Giang  Tam Kỳ, 05/ 04/ 2011)


Nguồn: http://anhsaokhuya.net/diendan/showthread.php?t=19617

Back to Top