Thông điệp mới nhất Thứ 3, Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Gió Về Miền Nắng

Gió về miền nắng thăm em Tình anh hoá lá rải mềm bước chân. Nón nào nghêng những bâng khuâng ? Tóc nào nghiêng xoã những vần thơ anh ? Hội An non nước Ngũ Hành Chân chưa kịp tới đã đành thương sao . Mỹ Sơn xa cứ nao nao Để dòng Thu nhuộm má đào bâng khuâng . Gió về miền nắng trong ngần Tình ơi biết có còn gần hay xa ? Nơi nào anh đã đi qua Còn in sâu những đậm đà bên em .

bình luậnGió Về Miền Nắng

Gió về miền nắng thăm em
Tình anh hoá lá rải mềm bước chân.
Nón nào nghêng những bâng khuâng ?
Tóc nào nghiêng xoã những vần thơ anh ?

Hội An non nước Ngũ Hành
Chân chưa kịp tới đã đành thương sao .
Mỹ Sơn xa cứ nao nao
Để dòng Thu nhuộm má đào bâng khuâng .

Gió về miền nắng trong ngần
Tình ơi biết có còn gần hay xa ?
Nơi nào anh đã đi qua
Còn in sâu những đậm đà bên em .

ĐK


Nguồn : http://anhsaokhuya.net/diendan/showthread.php?t=10268&page=17#ixzz1mMEWQGCb

Back to Top