Thông điệp hôm nay (Thứ 6, 01/03/2024)

Gió Về Miền Nắng

Gió về miền nắng thăm em Tình anh hoá lá rải mềm bước chân. Nón nào nghêng những bâng khuâng ? Tóc nào nghiêng xoã những vần thơ anh ? Hội An non nước Ngũ Hành Chân chưa kịp tới đã đành thương sao . Mỹ Sơn xa cứ nao nao Để dòng Thu nhuộm má đào bâng khuâng . Gió về miền nắng trong ngần Tình ơi biết có còn gần hay xa ? Nơi nào anh đã đi qua Còn in sâu những đậm đà bên em .

bình luậnGió Về Miền Nắng

Gió về miền nắng thăm em
Tình anh hoá lá rải mềm bước chân.
Nón nào nghêng những bâng khuâng ?
Tóc nào nghiêng xoã những vần thơ anh ?

Hội An non nước Ngũ Hành
Chân chưa kịp tới đã đành thương sao .
Mỹ Sơn xa cứ nao nao
Để dòng Thu nhuộm má đào bâng khuâng .

Gió về miền nắng trong ngần
Tình ơi biết có còn gần hay xa ?
Nơi nào anh đã đi qua
Còn in sâu những đậm đà bên em .

ĐK


Nguồn : http://anhsaokhuya.net/diendan/showthread.php?t=10268&page=17#ixzz1mMEWQGCb

Back to Top