Thông điệp hôm nay (Chủ nhật, 16/06/2024)

Cho ta !

Viết một chút để còn cho mãi mãi Sau hôm nay ta có thể không còn Một sáng sớm khi vầng đông chưa rạng Nhưng trong ta, một lối rẽ hình thành Còn hay mất, sau hôm nay sẽ rõ Mất hay còn vẫn còn đó vần thơ Ta không ngủ, phải chăng vì tiếc nhớ Thức sang canh, có phải sợ mất đi?

bình luận
Viết một chút để còn cho mãi mãi
Sau hôm nay ta có thể không còn
Một sáng sớm khi vầng đông chưa rạng
Nhưng trong ta, một lối rẽ hình thành
Còn hay mất, sau hôm nay sẽ rõ
Mất hay còn vẫn còn đó vần thơ
Ta không ngủ, phải chăng vì tiếc nhớ
Thức sang canh, có phải sợ mất đi?

Back to Top