Thông điệp mới nhất Thứ 7, Ngày 01 tháng 04 năm 2023

Vô tình (24/11)

Ai đang khóc, ngoài kia trong đêm vắng Có đủ thân, để gọi là bạn mình Giọt nước mắt, muốn đưa tay khẽ thấm Có đủ gần , để làm kẻ kế bên xem đầy đủ »

Back to Top